Неделя
7 Март 2021
Изпрати до (е-майл):
От (Име):
От (е-майл):
Ромите в Стара Загора живеят кратко

28 Март 2013 - 08:56

- Автор: ДЕСТАР

Сподели във Facebook

Данните от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. показват, че в област Стара Загора е констатиран нисък процент на продължителността на живот сред ромите. Числеността им за региона във възрастова група от 0 до 9 години е най-многобройна и наброява 5 291 души. Най-малобройна е групата на ромите над 70 и повече години - 475 души. Това стана ясно днес при приемането на Областната стратегия за интегриране на ромите (2013-2020). Стратегията бе приета на областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси председателствана от областния управител Недялко Недялков. Документът е изработен в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Официалните данни от преброяването сочат, че като роми населяващи област Стара Загора се самоопределят 24 018 души с относителен дял 7.8%, който намалява незначително в сравнение с 2001 г. Според запознати обаче цифрата на самоопределилите се е в пъти по-малка от реалната бройка на представителите на този етнос. "Основната цел, която трябва да бъде постигната в края на програмния период е да се осигури социалната интеграция на ромите на областно ниво, което ще допринесе за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и подкрепа за лицата в неравностойно положение. За целта са заложени конкретни отговорности на всички заинтересовани страни, като се прилагат механизми за координация и сътрудничество.", заяви областният управител Недялко Недялков.

Приоритетите, които са заложени, са "Образование", "Здравеопазване", "Жилищни условия", "Върховенство на закона и недискриминация", "Култура и медии" и "Закрила на детето". Посочени са и основни дейности за тяхното изпълнение.

Всички 11 общини в областта са изготвили общински планове за интегриране на ромите. Плановете, които ще се актуализират всяка календарна година, са приложени към стратегията и представляват неразделна част от нея.

Със Заповед на Областния управител на област Стара Загора ще се обособи Звено за мониторинг и оценка. Подобно действащо Звено ще бъде ясен индикатор за това, до колко са изпълнени поставените цели и планираните дейности в Стратегията. Резултатите от мониторинга и ежегодното оценяване са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.

 

Сподели във Facebook

Социално четене
Чрез социалното четене споделяте по свое желание новини от Destar.bg със свои приятели от Facebook.
Последвайте Destar.bg!
 
Най-нови от Институции
Назначиха Живка Аладжова за областен управител на...
Министерски съвет назначи Живка Аладжова за...
Системата за класиране за детските градини в Стара...
Системата за класиране на децата в детските...

04:45 Още от деня с Димитър Цонев информационно предаване/п/

Виж цялата програма на БНТ1

04:30 "Светлината на моя живот"/п./ - сериал

Виж цялата програма на bTV

04:50 "Дневникът на Венета" - токшоу с водещ Венета Райкова

Виж цялата програма на TV7

06:00 "World stories - малки истории от големия свят" - предаване на НТВ

Виж цялата програма на Нова

снимка на деня
Работници монтираха кошница с 32 великденски яйца в Стара Загора,за да напомнят на хората, че идват светли празници. Работници монтираха кошница с 32 великденски яйца в Стара Загора,за да напомнят на хората, че идват светли празници.
Автор: ДЕСТАР


DESTAR информационна агенция. Всички права запазени! Абонамент за новини (RSS) | Абонамент за newsletter